Новий піроліз відходівКерівник проекту Є. Столярчук
Керівник проекту Є. Столярчук

Переробка полімерних та органічних відходів за допомогою сонячної енергії та рідкого азоту.

 

Новий універсальний метод переробки полімерних та органічних відходів способом піролізного термічного розкладу у присутності кисню та без нього (знекиснення камери рідким азотом).

 

Рідкий азот при потраплянні у піролізну камеру розширюється приблизно в 600 разів та повністю витискає кисень. У подальшій реакції (при температурах та тисках піролізу) він виступає інертним газом.

 

При переробці відходів отримається близько 20% - дизельного палива; 31% - чорного вуглецю; 23% - природного газу; 16% води. З органічними відходами спостерігається так ж сама тенденція.

 

Проведено експерименти з нагріванням за допомогою різних видів сонячних колекторів. Для створення енергонезалежної установки, обрано сферичний колектор, що здатен піднімати необхідні температури в 500-600 оС при середній сонячній активності в Україні з кінця весни до початку осені (1 кВт/м2) - піроліз є енергонезалежним та проходить лише за допомогою сонячної енергії. 

Рис. 1. Розроблена технологія: 1 – піролізна камера; 2 – відходи; 3 – мідна сорочка; 4 та 5 - вентилі; 6 та 14 – гнучкі труби; 7 - кришка; 8 – датчик температури; 9 – датчик тиску; 10 – сферичний сонячний концентратор; 11 - основи; 12 – герметичне закріплення; 13 – лінза Френеля; 15 – контейнер для збору газу; 16 – ректифікаційна колона ; 17 – контейнер для води; 18 – контейнер для палива; 19 – контейнер для маслянистої речовини.

 

Лінза Френеля забезпечує більшу концентрацію сонячних променів та дозволить температурі витримуватися при тимчасовій відсутності надходження сонячної енергії. Також, лінза та мідна сорочка необхідні для рівномірного нагріву та плавного проходження реакції.

 

Створена установка є мобільною, тому може широко застосовуватися та легко трансформуватися у необхідне місце, що дозволить переробляти відходи поступово на будь-яких звалищах. Це є особливо актуальним для невеликих сміттєвих скупчень у лісах, невеликих містах та селах.

 

При роботі над проектом Отримано патент на корисну модель - №133811 від 25.04.2019 - "СПОСІБ ПІРОЛІЗУ ТВЕРДИХ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ".