BonecharКерівник проекту Володимир Клюс
Керівник проекту Володимир Клюс

Нова технологія дозволяє перетворювати тваринні та рослинні відходи, які необхідно утилізувати, в безпечні та екологічні добрива. Це вирішує дві проблеми. Перша – екологічна. Вона полягає в термічній утилізації тваринних відходів методом окиснювального піролізу. Друга проблема агротехнічна. Створення виробництва високоякісного органічного фосфорного добрива з тваринних відходів, отриманого в результаті термічної утилізації.

 

Розвиток птахівництва потребує вирішення питання утилізації посліду. Його необхідно належним чином утилізувати, враховуючи що послід містить поживні елементи (NPK).

 

Проект передбачає утилізацію посліду у дві стадії. На першій стадії з рідкого посліду та наповнювача (січка соломи, тирса) виготовляються гранули, які сушяться.

 

Друга стадія – переробка гранул в реакторі-газифікаторі шляхом термічної обробки. Продуктами переробки є твердий карбонізований послід, та горючий піролізний газ.

 

Вміст поживних речовин в карбонізованому посліді у два рази більше ніж у золи, що утворюється при спалюванні посліду.

 

Для термічної утилізації посліду не використовується викопне паливо. Вміст поживних речовин відповідає традиційному добриву. Рівень робочих температур 600-800 °С забезпечує надійне розкладання шкідливих речовин на прості сполуки з нульовим балансом викидів СО2.

 

Галузь застосування: птахофабрики, ферми з утримання качок, гусей, перепелів.

 

На поточний момент: технологію запатентовано, створено прототип реактора та розроблено технічну документацію на пілотну установку.